-- Miễn phí giao hàng toàn quốc --

Tất cả đơn hàng trên 5 triệu đồng

Danh mục: Máy chủ - Server

Lọc Theo

Các bộ lọc có hiệu lực

  • Nút máy chủ Dell PowerEdge FC430 cho hệ thống máy chủ lớn PowerEdge FX2
  • Máy chủ PowerEdge FX2 rất lý tưởng cho khối lượng công việc chính của Doanh nghiệp gồm các Nút PowerEdge FC430 đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống. Nút này gián đoạn các nút khác vẫn hoạt động riêng biệt cho công việc không bị gián đoạn.
  • Giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp lớn với không gian nhỏ để chứa các máy chủ. Biến cả phòng máy chủ vào một hệ thống PowerEdge FX2
  • Sản phẩm được bảo hành 36 tháng chính hãng
Chọn cấu hình